Algemene Voorwaarden

Creatieve lessen en bijlessen rekenen en taal

Inhoud van de lessen

De inhoud van de lessen van Juf Paula ligt wat betreft de creatieve lessen voor een deel vast (met name de beginnerslessen) de rest wordt via een intakegesprek in overleg met de klant/leerling bepaald. Voor de reken- en taallessen wordt de inhoud bepaald tijdens een intakegesprek. Vanaf dat moment zijn automatisch deze algemene voorwaarden van toepassing. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt over het aantal en de inhoud van de lessen. In overleg kan indien nodig de inhoud van de lessen nog worden aangepast.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud

Juf Paula doet haar uiterste best zoveel mogelijk vooruitgang te boeken met de leerling. De middelen die zij daarvoor inzet worden vooraf met de klant/leerling besproken.  Zij is echter niet aansprakelijk voor een eventueel gebrek aan vooruitgang van de leerling. Juf Paula is niet aansprakelijk voor schade die (mede) ontstaat door haar lessen of bij haar gemaakte producten.

Aansprakelijkheid met betrekking tot gebruik van materialen en machines

Tijdens de lessen mag u gebruik maken van materialen en machines van Juf Paula. Schade die door uw schuld ontstaat aan de materialen of machines van Juf Paula wordt op u verhaald. Juf Paula is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die ontstaat aan door u meegebrachte materialen of machines.

Prijzen

Alle prijzen van Juf Paula zijn in euro’s en inclusief BTW. De factuur zal een specificatie van de gehanteerde tarieven bevatten waarin wordt aangegeven welke lessen worden gegeven, hoeveel en voor welke prijs. Eventuele materialen worden ook op de factuur vermeld. Vooraf betaalde lessen worden niet terugbetaald, u krijgt de mogelijkheid de lessen opnieuw in te plannen of waar nodig van inhoud te veranderen. Indien u gebruik maakt van een voordeelpakket van lessen dient u het hele pakket lessen af te nemen. Juf Paula kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de prijzen, tarieven, verkeerde aanduidingen en dergelijke op haar website.

Betaling

Betaling van de eerste les bij Juf Paula moet vooraf worden overgemaakt of bij aanvang van de eerste les contant en gepast worden afgerekend. Juf Paula heeft vanwege de hoge kosten daarvan geen mogelijkheid om met Pin te betalen. Voor vervolglessen is het op aanvraag mogelijk om op factuur te betalen. Alle facturen moeten binnen 14 dagen na dagtekening op de factuur worden overgemaakt. U krijgt bij uitblijven van betaling 1 herinnering. Mocht betaling daarna nog altijd uitblijven dan heeft Juf Paula het recht verdere lessen te annuleren zolang de betaling uitblijft. Ook behoudt zij zich het recht voor een incassobureau in te schakelen. De eventuele kosten voor een incasso via een incassobureau worden op u verhaald. Juf Paula is niet aansprakelijk voor betalingen die niet correct op haar rekening aankomen. Neem hiervoor contact op met uw bank. Zij kunnen indien nodig nagaan hoe een betaling is verlopen.

Annulering van lessen

Uw lessen bij Juf Paula kunnen door u bij opgaaf van geldige redenen worden geannuleerd tot 48 uur voor de afspraak. Juf Paula behoudt zich het recht voor te beslissen welke redenen zij zwaarwegend genoeg vindt voor annulering. Lessen afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken lestijd dienen gewoon betaald te worden. Het door u verzetten van de lessen is zonder extra kosten in principe mogelijk tot 48 uur voorafgaand aan de afgesproken lessen. Daarna is het niet meer mogelijk afspraken te verzetten.

Juf Paula behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden uw lessen te verzetten of te annuleren. Zij zal wel haar uiterste best doen u daarover tijdig te informeren en waar mogelijk een nieuwe afspraak te plannen. Zij is niet aansprakelijk indien het onmogelijk blijkt u vooraf te contacteren.

Privacy

Alle persoonlijke gegevens die u aan Juf Paula verstrekt worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgespeeld aan derden, tenzij u dat zelf aan haar verzoekt.

Copyright/Auteursrechten

Op alle afbeeldingen en teksten op de website van Juf Paula berusten auteursrechten. Overname in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Juf Paula.

Klachten en vragen

Mocht u klachten en/of vragen hebben over de dienstverlening van Juf Paula dan verzoekt zij u deze alleen aan haar kenbaar te maken. Dat kan persoonlijk tijdens de lessen, telefonisch, of via de e-mail Paula@Jufpaula.nl Zij zal haar best doen uw klacht naar ieders tevredenheid op te lossen. Onder het motto: Ontevreden? Vertel het mij. Tevreden? Vertel het aan anderen.

Comments are closed.