Bijles Rekenen

Bijles rekenen wordt gegeven door mij, Juf Paula, Pabo-gediplomeerd juf.
Ik geef privéles aan basisschoolkinderen, jongeren in de onderbouw van het VMBO en studenten van de PABO die hun rekentoets willen halen.

Mijn standaard aanpak start met een Diagnostische toets en een intakegesprek. Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak. Zodra u het plan van aanpak heeft goedgekeurd ga ik met uw kind aan de slag. De lessen vinden normaliter 1x per week plaats, maar vaker is ook mogelijk.

De aanpak voor PABO-studenten is anders en wordt hieronder beschreven.

Diagnostische toets

Voor deze toets ga ik alleen met uw kind aan tafel zitten en lopen we een aantal standaard rekenvragen door. We beginnen heel makkelijk en bouwen dat verder op totdat we de hele test hebben gedaan of duidelijk is dat de laatste sommen niet haalbaar zijn.

Intakegesprek

In het intake gesprek gaan we samen om tafel zitten en bespreken we de problemen waar uw kind tegenaan loopt en waar we ons tijdens de lessen op gaan concentreren. Het is prettig als uw kind daar zelf ook bij is. Ook wil ik van u horen op welke school uw kind zit en van welke rekenmethode ze gebruik maken. Een exemplaar van het boek dat op school gebruikt wordt zou prettig zijn.

Ik neem in principe geen contact op met de school van uw kind, tenzij u daar zelf om verzoekt. In dat geval kan ik met de leerkracht contact opnemen om te vragen hoe hun aanpak is en hoe zij aankijken tegen de rekenproblemen van uw kind.

De lessen

De lessen worden geheel op maat gemaakt van uw kind. Ik maak bij de lessen gebruik van de methodeboeken “Wereld in getallen” en “Het Grote Rekenboek”. Verder maak ik gebruik van diverse werkbladen en rekenmaterialen zoals een getallenlijn, rekenketting enz. Uw kind krijgt aan het eind van de les huiswerk mee, afhankelijk van de inhoud van de les. Ik ga ervan uit dat u ervoor zorgt dat uw kind dit huiswerk voor de volgende les heeft gemaakt. De volgende les kijken we het werk na, bespreken we het, herhalen stof waar nodig en gaan door waar we gebleven waren.

Lessen voor PABO-studenten

Mijn aanpak voor PABO-studenten is anders van opbouw. Hier start ik met een kort intakegesprek en ga dan gelijk door met de lessen op maat.
De leerling geeft zelf aan wat zijn problemen zijn en ik ga met die leerling op specifieke probleempunten aan de slag. Hierbij maak ik onder meer gebruik van de methodeboeken “Wereld in getallen” en “Het Grote Rekenboek”. Ook maak ik gebruik van diverse werkbladen, rekenmaterialen, een hulpkaart voor het metrieke stelsel en een handige samenvatting over kinderen leren rekenen. Het staat de leerling vrij deze tijdens de opleiding te gebruiken. (uitdelen onder medestudenten is niet toegestaan zonder toestemming van Juf Paula)

Comments are closed.