(Bij)les Nederlandse Taal en Spelling

(Bij)les Nederlandse taal en spelling wordt gegeven door mij, Juf Paula, Pabo-gediplomeerd juf.
Ik geef privéles aan volwassenen, basisschoolkinderen, middelbare schoolleerlingen en studenten van de PABO.

Mijn standaard aanpak start met een intakegesprek. Op basis daarvan maak ik een plan van aanpak. Zodra u het plan van aanpak heeft goedgekeurd ga ik met u of uw kind aan de slag. De lessen vinden normaliter 1x per week plaats, maar vaker is ook mogelijk.

Intakegesprek

Intake voor kinderen: in het intake gesprek gaan we samen om tafel zitten en bespreken we de problemen waar uw kind tegenaan loopt en waar we ons tijdens de lessen op gaan concentreren. Het is prettig als uw kind daar zelf ook bij is. Ook wil ik van u horen op welke school uw kind zit en van welke methode ze gebruik maken. Een exemplaar van het boek dat op school gebruikt wordt zou prettig zijn. Ik neem in principe geen contact op met de school van uw kind, tenzij u daar zelf om verzoekt. In dat geval kan ik met de leerkracht contact opnemen om te vragen hoe hun aanpak is en hoe zij aankijken tegen de taalproblemen van uw kind.

Intake voor volwassenen:  in het intake gesprek gaan we samen om tafel zitten en bespreken we de problemen waar u in de Nederlandse taal tegen aanloopt en/of de doelen die u zichzelf wilt stellen met betrekking tot de Nederlandse taal. Dat kan uiteenlopen van u zelf beter verstaanbaar kunnen maken tijdens de dagelijkse boodschappen tot het uitgebreid leren van de Nederlandse taal inclusief alle spelling en grammatica regels met hun uitzonderingen.

De lessen

De lessen worden geheel op maat gemaakt van u of uw kind. Ik maak bij de lessen onder meer gebruik van diverse oefenboeken taal, “Ik leer je Nederlands” voor Nederlands aan buitenlanders, de boeken “Vlekkeloos Nederlands” en diverse leesboeken. Uw of uw kind krijgt aan het eind van de les huiswerk mee, afhankelijk van de inhoud van de les. Ik ga ervan uit dat u ervoor zorgt dat dit huiswerk voor de volgende les is gemaakt. De volgende les kijken we het werk na, bespreken we het, herhalen stof waar nodig en gaan door waar we gebleven waren.

Comments are closed.